S.H.O.H. Jaarstukken 2021 - 2018

Jaarstukken 2021 - 2020

               
               
  Balans (in Euro)   31 dec. 2021   31 dec. 2020
               
  Activa            
               
  Vaste activa            
               
  Bibliotheek            
  Boeken   799,44     799,44  
  Compact disks   25,00     25,00  
        824,44     824,44
               
               
  Vlottende activa            
               
  Liquide middelen            
  Kas   0,00     0,00  
  Bankrekening   91,10     22,74  
  Spaarrekening   0,00     0,00  
        91,10     22,74
               
  Overlopende activa   0,00     97,38  
        0,00     97,38
               
  Totaal activa     915,54     944,56
               
               
  Passiva            
               
  Eigen vermogen            
               
  Reserve            
  Algemene reserve   847,18     810,15  
  Mutatie algemene reserve   68,36     37,03  
        915,54     847,18
  Vreemd vermogen            
               
  Schulden            
  Crediteuren   0,00     0,00  
  Overlopende passiva   0,00     97,38  
        0,00     97,38
               
  Totaal passiva     915,54     944,56
               

Jaarstukken 2020 - 2019

               
  Balans (in Euro)   31 dec. 2020   31 dec. 2019
               
  Activa            
               
  Vaste activa            
               
  Bibliotheek            
  Boeken   799,44     799,44  
  Compact disks   25,00     25,00  
        824,44     824,44
               
               
  Vlottende activa            
               
  Liquide middelen            
  Kas   0,00     0,00  
  Bankrekening   22,74     -14,29  
  Spaarrekening   0,00     0,00  
        22,74     -14,29
               
  Overlopende activa   97,38     97,38  
        97,38     97,38
               
  Totaal activa     944,56     907,53
               
               
  Passiva            
               
  Eigen vermogen            
               
  Reserve            
  Algemene reserve   810,15     844,36  
  Mutatie algemene reserve   37,03     -34,21  
        847,18     810,15
  Vreemd vermogen            
               
  Schulden            
  Crediteuren   0,00     0,00  
  Overlopende passiva   97,38     97,38  
        97,38     97,38
               
  Totaal passiva     944,56     907,53
               
               

Jaarstukken 2019 - 2018

               
  Balans (in Euro)   31 dec. 2019   31 dec. 2018
               
  Activa            
               
  Vaste activa            
               
  Bibliotheek            
  Boeken   799,44     799,14  
  Compact disks   25,00     25,00  
        824,44     824,14
               
               
  Vlottende activa            
               
  Liquide middelen            
  Kas   0,00     0,00  
  Bankrekening   -14,29     20,22  
  Spaarrekening   0,00     0,00  
        -14,29     20,22
               
  Overlpende activa   97,38     0,00  
        97,38     0,00
               
  Totaal activa     907,53     844,36
               
               
  Passiva            
               
  Eigen vermogen            
               
  Reserve            
  Algemene reserve   844,36     765,29  
  Mutatie algemene reserve   -34,21     79,07  
        810,15     844,36
  Vreemd vermogen            
               
  Schulden            
  Crediteuren   0,00     0,00  
  Overlopende passiva   97,38     0,00  
        97,38     0,00
               
  Totaal passiva     907,53     844,36