Financieel verslag 2016-2015 St. H.O.H.

               
  Balans (in Euro)   31 dec. 2020   31 dec. 2019
               
  Activa            
               
  Vaste activa            
               
  Algemeen            
  Attributen en zwaarden   1.180,00     1.180,00  
  Orde tekens   3.002,25     2.662,25  
  Boeken   5.350,00     5.350,00  
        9.532,25     9.192,25
               
               
  Vlottende activa            
               
  Liquide middelen            
  Kas   0,00     0,00  
  Bankrekening   1.649,81     896,05  
        1.649,81     896,05
               
  Overlpende activa   0,00     0,00  
        0,00     0,00
               
  Totaal activa     11.182,06     10.088,30
               
               
  Passiva            
               
  Eigen vermogen            
               
  Reserve            
  Algemene reserve   9.990,92     10.518,45  
  Mutatie algemene reserve   1.093,76     -527,53  
        11.084,68     9.990,92
  Vreemd vermogen            
               
  Schulden            
  Crediteuren   0,00     0,00  
  Overlopende passiva   97,38     97,38  
        97,38     97,38
               
  Totaal passiva     11.182,06     10.088,30