Doelstelling en bestuur van de Orde

De stichting stelt zich ten doel:

  • Het aanvaarden van de ridderlijke belofte. 
  • Het onderhouden van een goede reputatie.
  • Het handhaven van de plichten ten opzichte van het land en de leefgemeenschap. 
  • Het onderhouden van Broederschap en ridderlijke zorg voor de naaste. 
  • De bescherming van de pelgrims, zo ook de opvang en de verzorging. 
  • Zorg voor de zwakken in de maatschappij, hulpverlenen naar vermogen. 
  • Steun aan de kerk vanuit het geloof in een Almachtige Schepper.  
  • Het handhaven en onderhouden van de Orde zonder persoonlijk gewin. 
  • De kennis en de waarde, welke Graaf Floris V van Holland voor Nederland heeft betekend in stand houden, te bevorderen en te verbreiden.

 

                                                                 

Realisering van de doelstelling geschiedt:

Met hulp van Devotieridders, Ereridders, Eredames, Broeders en zusters, die deel uitmaken van de Broederschap der Orde.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Grootmeester drs. A.H.Chr. de Bruijn

Grootcommandeur kol. P.J.A. Jooren

Commandeur R. Wijnands

Secretaris, Dame J. Buffing Groot

Thesaurier, Dame J.M.W. Mollevanger

Er is geen declaratie of beloningsbeleid, de verrichtingen worden onbezoldigd gedaan.