Graaf Floris V

Toetreding en ridderslag

Ridderslag van een orde-lid.

Toetreding tot de orde.

De orde is toegankelijk voor mensen uit alle lagen van de bevolking. De van oorsprong katholieke orde heet in principe iedereen van harte welkom. Mensen die zich inzetten voor de maatschappij zonder eigenbelang, kunnen toetreden.

Een verzoek voor toetreding bij de orde kan op eigen innitiatief of op voordracht. Het kapittel besluit aan de hand van beschikbare informatie of de kandidaat kan toetreden.

In eerste instantie wordt u opgenomen als broeder of zuster om mogelijk in het jaar nadien, of in een van de daaropvolgende jaren, tot ridder of eredame te worden bevorderd.

Het Kapittel bestaat uit een Grootmeester, Kanselier, Grootcommandeur en Commandeur. Adviseurs zijn de Secretaris generaal, de Thesaurier en de Kanselier Emeritus. Verder kent de Orde Eredames, Devotie Ridders, broeders en zusters.

Toetreding en bevordering kan slechts een maal per jaar. Dit gebeurt wanneer de orde zijn ridderdag houdt. 

Deze heugelijke dag wordt afgesloten met een feestelijk diner.