Graaf Floris V

Commanderij OSJ Zeeland

Commanderij voor Zeeland van de Souvereine Orde van St. Jacob in Holland .

De Gravenorde van Floris V, Graaf van Zeeland en Holland.

Ingesteld door Graaf Floris V op 25 juli 1279 in de Ridderzaal te Den Haag. Op deze dag werden 12 edelen tot ridder geslagen en in een ridderorde bevorderd. Tot schutspatroon wordt St. Jacob de meerdere gekozen.

In de huidige tijd is de naam, als voortzetting van de Orde van St. Jacob, de Souvereine Ridderorde van St. Jacob in Holland. In principe is dit de oudste en enige echte ridderorde ooit ingesteld in Nederland.

De Commanderij van Zeeland is in oprichting vanuit de oude traditie in de verbintenis van Holland en Zeeland.

De toenmalige leden van de orde in Zeeland,  waren o.a. Jan van Renesse, Dadijn van Cruninghen, Jan van Cruiningen, Wolfert van Borselen en de Witte van Haamstede en vormden de Orde des Graven.

Een Commanderij wordt aangestuurd door een Commandeur, benoemd door het Kapittel van de orde.

Deze afdeling bestaat uit novicen , broeders, ridders en dames en bestuurders, een voorzitter, penningmeester en secretaris.

De zetel komt in Vlissingen. Heden bestaat ook een broederlijke band met de St. Jacobskerk te Vlissingen, waarvan Graaf Floris V de grondlegger is geweest.

Meerdere leden hebben de pelgrimsroute van Santiago de Compostella afgelegd, hun ervaring is een extra dimensie in de Orde.

Het lidmaatschap kan aangevraagd worden door zowel dames en heren, als u enige band met Graaf Floris V en het gravenhuis voelt en interesse in deze Nederlandse historie heeft om de Orde te laten voortbestaan. Het kapittel beslist over toetreding in de orde. Met uw toetreden ontvangt u een ridderlijke onderscheiding en orde mantel en ontstaat de band van Ridders en Dames in de broederschap.

De regionale bijeenkomsten in Vlissingen zijn 4 keer per jaar en de landelijke ontmoetingsdag en een gezellige ridderdag in Schoonhoven met inwijding en opneming in de orde 1-2 keer per jaar.

U wordt uitgenodigd de basis te gaan vormen van het herstel van de Orde in Zeeland.

Regio coordinator en voorzitter afd. ZLD,  Ridder Dave W. Siebrecht RdSJ

                          www.commanderijzeelandosj.nl